dimecres, 23 de juliol del 2008

IGNOMÍNIA I PAISATGE URBÀL'Avui digital publicava el pasat dia 10 de juliol una notícia amb el següent titular: Barcelona comença a retirar plaques i relleus franquistes dels blocs on ho acordin els veïns. El contingut de l'article poca cosa més afegeix al titular, que és prou explícit. Hom pot imaginar-se que es tracta d'aquelles típiques plaques de color gris amb el jou i les fletxes falangista, que l'Instituto Nacional de la Vivienda (INV) acostumava a col·locar als habitatges de protecció oficial, o també, en altres casos, relleus amb el mateix tipus d'inscripció. De tots plegats, es diu que encara en resten a la Ciutat Comtal 4.438. No obstant, el que m'ha cridat l'atenció és que la retirada de les plaques s'efectuarà si prèviament hi ha un acord dels veïns de l'immoble. Certament, és un bon pas previ donar l'opció que siguin els propietaris els que ho autoritzin, de la mateixa manera que és d'esperar a què s'hi avinguin (a saber si algú no estarà d'acord...).

Qui em coneix, sap ben bé que jo resideixo a la plaça de la Pau, en un dels habitatges dels blocs construïts al seu dia per l'INV. Precisament en l'edifici on jo visc, a la façana lateral que dóna al carrer Escoles, hi havia allí una placa, en aquest cas de pedra, i en relleu hi figuraven els símbols i les inscripcions pertinents. Al mateix temps, hi havia a la plaça el monòlit (conegut popularment com el palillo), també amb els símbols franquistes (el jou i les fletxes, el símbol del Sindicato Vertical i el símbol Víctor) i la inscripció "Grupo 25 Años de Paz de Franco", nom amb què inicialment es coneixien els blocs d'habitatges i la mateixa plaça. Com se sap, tant la placa com el monòlit ja no hi són. La placa fou retirada un dia per uns operaris d'ADIGSA, l'empresa pública de la Generalitat que gestiona els pisos de protecció oficial, i no se sap on féu cap. Quant al monòlit, en un primer pas es cobriren els símbols i la inscripció (sembla que també ho féu ADIGSA), però en el decurs del temps tornaren a la llum. En un segon pas, i amb l'última remodelació de la plaça de la Pau duta a terme per l'Ajuntament de Flix, es procedí a la seua demolició, tot i que val a dir que la part central amb els símbols i la inscripció restaren intactes amb la intenció de conservar aquest fragment del monòlit.

En tots dos casos, a diferència del que fa el consistori barceloní, no hi hagué cap consulta al veïnatge sobre si estaven d'acord amb la retirada de tots dos elements, encara que cal matisar. Pel que fa la placa, ADIGSA procedí a treure-la sense encomanar-se a ningú. Pel que fa al palillo, si bé no hi hagué una comunicació expressa, hom podria assabentar-se'n consultant el projecte de remodelació mentre aquest estigué en període d'exposició pública. De fet, la prevista demolició del monòlit fou comentada entre els veïns de la plaça. He sentit a dir de tot, des dels que nestaven plenament a favor d'ambdós mesures, i els que no trobaven bé de cap de les maneres que es treguessin els dos elements, placa i monòlit. En aquest segon cas, argumentaven que els blocs d'habitatges foren edificats durant la dictadura franquista i que suprimint aquells elements identificadors era voler amagar la realitat històrica, i que al cap i a la fi, l'existència dels edificis en seria essent una evidència; fins i tot, en alguns dels casos s'arribava a afirmar de forma irònica que si la intenció era esborrar tot allò que recordés el franquisme, pel mateix raonament potser caldria enderrocar els blocs també.

Certament, els blocs, com altres edificacions del notres poble construïdes durant els anys 50, 60 i 70 foren construïts durant el franquisme. Això no hi ha dubte i així quedarà sempre per a la història. L'altra, però, és que els seus símbols romanguin incòlumes en els espais públics. Perquè, sí, reitero, els edificis foren elevats sota el règim de Franco, sens dubte. Però prèviament no està de més recordar que durant la guerra que ell mateix i els seus partidaris endegaren, van arrasar tot el territori. Què menys que després d'aquesta destrucció es dediquessin a reconstruir i edificar de nou! Per tant, no cal que la simbologia d'un període ignominiós resti encara a la vista, no s'ho mereixen. Ja n'hi ha prou amb què els arxius i els llibres d'història ens testimoniïn qui va ser l'autor de segons quines coses.

No em refereixo a una consulta com la que efectua l'Ajuntament de Barcelona als veïns implicats, però no hagués estat de més que les dos institucions implicades, ADIGSA i el consistori flixenc, haguessin estat més explícites al respecte de les seues intencions pel que fa a la retirada de la placa i el monòlit, respectivament, com a mínim de cara al veïnatge de l'indret. Però no cal donar-li més voltes. Deixant de banda la destinació d'aquests elements un cop trets del seu lloc (una altra qüestió a tractar més endavant), ja està bé que s'hagi fet d'una vegada. No s'ha d'oblidar què fou i representà el règim de Franco. Però cal recordar-lo dins els espais i els mitjans que pertoca fer-ho, i no enmig del paisatge urbà on la presència física dels seus símbols és un insult a la memòria.