dilluns, 19 de juliol del 2010

EL "MERCADILLO" DEL BARRI

A la Colònia Fàbrica, al davant de l'edifici conegut com el quartel vell, hi havia el mercadillo. Com ens explica Albert Gisbert, "era un lloc de venda de tot tipus de productes del camp o de peix, que completava el servei que donava l'economat" (1). Jo no recordo haver vist ja la venda de peix, però sí tinc present, encara que molt vagament (era molt petit) la venda de llet, que s'havia d'anar buscar amb aquelles antigues lleteres de llautó. Sí en canvi, tinc un record molt més viu de la venda de productes del camp, verdures i fruita principalment, a més de galindaines, en l'últim lloc del mercadillo que restà obert al públic, fins a mitjans dels anys setanta, i que estava regentat per la senyora Rosa de Bolaños. No hi vaig anar poques vegades a comprar, fos per encàrrec de casa o bé, com a bon infant, a proveir-me de galindaines.

També ens refereix Gisbert que en un dels extrems de l'edifici hi havia una estafeta de correus. Així mateix és un dels aspectes que recordo molt bé. Exactament, es trobava a la part dreta de la façana i comptava amb una bústia a la paret (un quadrat metàl·lic de color blau marí, amb el revers d'un sobre dibuixat i la paraula "correos"). De fet, potser va ser el servei que més temps va restar funcionant des que desaparegué al mercadillo l'activitat comercial.

El seu desús va fer que l'edifici anés deteriorant-se per la manca de manteniment i, com ens aporta Albert Gisbert, fos definitivament enderrocat l'any 1996, gairebé una vintena d'anys després de què deixés d'acollir cap tipus d'activitat comercial. Desapereixia d'aquesta manera una altra de les construccions distintives del barri, com també ho foren les cases del Colorato, la capella o les atraccions del parc infantil.
La fotografia que podeu observar ens indica ben gràficament què hi ha actualment a l'espai on abans s'ubicava el mercadillo.


(1) Albert Gisbert, "El Barri Internacional", a Pere Muñoz (dir.), Centenari de la Fàbrica. De la Sociedad Electro-Química de Flix a Erkimia 1897-1997, 53-69.