dissabte, 11 d’octubre de 2008

I PER QUÈ A L'ESTACIÓ DE FLIX NO?Ja és ben coneguda la polèmica sorgida aquests darrers mesos a l'entorn de la reducció o la supressió del personal de les estacions de ferrocarril d'Ascó, Riba-roja i Flix. No tractaré aquesta qüestió més enllà de donar el meu suport a què es mantinguin els serveis que presten aquestes infraestructures a les nostres poblacions i les del territori.

Sí, però, voldria fer esment d'un tema i que sols afecta l'estació de Flix de les quatre que hi ha a la comarca. Les andanes tenen poca alçada, cosa que dificulta l'accés als trens, o a l'inrevés, baixar a les andanes des dels vagons. Problema que s'agreuja per a les persones amb dificultats de mobilitat, com les persones grans, els infants i els que pateixen alguna minusvalua, a més de l'inconvenient quan es du equipatge.

Des de fa ja molts anys, a l'estació d'Ascó ja es va fer l'obra pertinent per elevar l'alçada de les andanes. No fa massa, també se n'habilità almenys una a la de Móra la Nova. Conec un i altre cas des fa temps, doncs gairebé que he utilitzat el tren he anat en direcció Barcelona i ho he pogut comprovar que és així. Rarament utilitzo el ferrocarril per viatjar en direcció Saragossa, però casualment ho vaig fer aquest estiu passat. I vet aquí la meua sopresa: a l'estació de Riba-roja també s'han arranjat les andanes elevant la seua alçada.

Conclusió: l'estació de ferrocarril de Flix és l'única de les quatre de la Ribera d'Ebre que no disposa d'almenys una andana elevada per permetre amb condicions l'accés als trens de viatgers. Si tenim en compte que, després de la de Móra la Nova, és la que compta amb més moviment de passatgers, la dada no deixa de ser vergonyosa. Potser caldria veure a quina administració compet solucionar aquesta mancança, tot i que ara mateix ignoro si s'està actuant en aquest sentit (tant de bo fos així, malgrat que ja aniríem amb retard). A la reivindicació sobre el manteniment dels serveis de ferrocarril, els habitants de Flix valdria la pena que hi afegíssim el de l'elevació de les andanes, qüestió prou seriosa que mereix la deguda atenció.

dimecres, 8 d’octubre de 2008

MILITARS EN PRÀCTIQUES A FLIX ALS ANYS 30


Josep Sánchez i Francisco R. Visa (La navegació fluvial i la industrialització a Flix, 1840-1940) ens informaven de la presència a la fàbrica electroquímica de dos instal·lacions, una de l'Exèrcit de l'Aire (Regimiento de Aeroestación de Guadalajara) i l'altre de la secció aeronàutica de l'Armada, amb l'objectiu d'aprofitar l'hidrògen sobrant dels processos electrolítics. Sobre la segona s'ha pogut conèixer recentment un text de 1931 que contè la disposició perquè membres de l'Armada fessin pràctiques a Flix, i que tot seguit es transcriu:

"Excmo. Sr.: A propuesta de de la Dirección de Aeronáutica y de conformidad con lo informado por la Intendencia General, el Gobierno de la República se ha servido disponer:

1º Con objeto que los Jefes y Oficiales dirigibilistas efectúen una vez al año (por lo menos) intensament las prácticas de aeroestación, que por la configuración de las costas no pueden efectuarse en la Base naval de San Javier, se llevarán a cabo en Flix en lo sucesivo en Primavera unas escuelas prácticas, cuya duración total no excederá de un mes y medio; y un total de 20 ascensiones, mientras no aumente el personal especializado que actualmente existe.

2º El material será facilitado por la citada Base Aeronaval de San Javier y será trasladado a Flix por cuenta del Estado, y los gastos ocasionados de acarreos, etc., y pequeñas reparaciones, deberán afectar al Fondo económico de la Sección de Aeroestación de la repetida Base de San Javier.

3º Para organizar y preparar las ascensiones se trasladará a Flix y permanecerá en dicha población durante toda la duración de estas prácticas el personal que a continuación se reseña:

Dos Jefes u Oficiales (especialistas).
Un Maestro de montajes de dirigibles.
Un cabo de mar.
Cuatro marineros de primera.

4º Todo el personal que tiene el título de Piloto de dirigibles pasará a Flix por turno y por parejas para que pueda efectuar dos ascensiones cada Oficial, la duración de la Comisión de estas parejas no podrá exceder de quince días.

5º Todo el personal, además de las gratificaciones de vuelo correspondientes, devengará dietas en concepto de Comisión del servicio, inherente a su destino.

6º El Jefe u Oficial más caracterizado de los destacados en San Javier se considerará como Jefe del destacamento.

Lo que se manifiesta a V.E. para su conocimiento y efectos.- Madrid, 30 de noviembre de 1931.

El subsecretario.
Julio Varela

Sres. Director de Aeronáutica y Jefe de la Base Aeronáutica de San Javier."

El text, que va ser publicat dins el recull Colección legislativa de la Armada, ha estat facilitat recentment a l'Arxiu Municipal de Flix per Francisco Javier Sánchez Lladó, originari de l'Albi i resident a Madrid. El Sr. Sánchez Lladó va estar a Flix per realitzar unes consultes a l'arxiu.