diumenge, 6 d’octubre del 2013

LLENÇANT CARAMELS

Cada vegada que arriba divendres i la cara de la Soraya apareix en pantalla per aportar-nos les noves del Consell de Ministres, la sensació és d'esglai esperant "a veure quina ocurrència han tingut aquesta setmana, a veure que es carreguen en aquesta ocasió". Però bé, sembla que ara ens volen fer creure que la situació econòmica comença anar ben encarada, que hi ha un canvi de tendència i que la recuperació està en marxa, gràcies a les "sàvies" mesures endegades per aquest inefable Govern. I per edulcorar tot plegat, què millor que, de tant en tant, anunciar alguna mesura que representi algun benefici, algun avenç per als soferts ciutadans, ofegats i aclaparats per la crisi. Aíxí ha estat com divendres passat i amb el ressò mediàtic corresponent ens va anunciar que a partir d'ara que tant els naixements com les defuncions que tinguin lloc en hospital, serà la mateixa institució hospitalària qui s'encarregarà d'efectuar el corresponent tràmit cap al Registre Civil.

Certament, amb tot l'enrenou que representa la vinguda d'un nadó, entremig haver d'anar a efectuar l'oportú registre no deixa de generar una situació feixuga. Per tant, que t'ho solucioni un altre no deixa de representar una descàrrega en un moment en què un està per gaudir i, alhora, atrafegat, amb el nounat. El mateix, passa, però amb uns sentiments totalment oposats, quan hi ha una defunció. No sols  el sofreix mal tràngol de perdre un ser estimat i proper, sinó que a més s'ha de passar pel tràmit d'haver d'anar al Registre Civil, i compte!, si no es fa, no es pot disposar del pertinent permís d'enterrament. Ara, si resulta que si des de l'hospital t'ho arreglen, un s'estalvia un patiment enmig d'un context ja de sí prou entristit i que no s'està per orgues. Què bonic que queda, no? Què bé que aquest malaurat Govern de tant en tant se'n recordi dels mal-de-caps que els toca patir als seus ciutadans en situacions adverses. La veritat, què no ens venguin la moto, perquè falten aclarir detalls al respecte, i no pocs. Anem a pams.

Pel que fa als naixements. Certament, representarà una avantatge el fet que des de l'hospital puguin fer el tràmit de la documentació per a la inscripció del nadó al Registre Civil. Però, i si no canvia la normativa, resta un pas en què els familiars sí hauran d'anar-hi, com és la inscripció al Llibre de Família, on han de constar les pertinents dades registrals. A més, un cop efectuat aquest pas, cal després donar d'alta al nadó al padró municipal i també, si pertoca, a la Segurertat Social, cosa que, si no es canvia, també ho han de fer els familiars. Una altra cosa és que, tal com es va anunciar fa un temps, s'acabi suprimint el Llibre de Família. Però, de moment, aquest tràmit posterior s'ha de seguir efectuant.

Tampoc aclareix un altre aspecte a tindre en compte. Actualment, els nadons s'inscriuen al Registre Civil on està empadronat almenys un dels dos progenitors, pares adoptius o tutors, cosa que permet que no hagi de ser precisament en el registre del municipi on hi ha el centre hospitalari. Se seguirà aplicant aquesta norma?

Quant a les defuncions, tanmateix serà una avantatge que el tràmit de la documentació del Registre Civil ho facin des de l'hospital. De totes maneres, tret de casos molt puntuals, els familiars dels difunts, tant si han mort en instal·lacions hospitalàries com en els seus domicilis, d'uns anys cap aquí aquest tràmit se l'estalvien ja que és efectuat pel personal de les funeràries.

A més, també fan esment que aquest tràmit sols s'efectuarà, evidentment, quan tant els naixements com les defuncions tinguin lloc en centres hospitalaris. Fora d'aquí, bé seran els mateixos ciutadans o per resolució judicial com es durà a terme la inscripció al Registre Civil.

Si aparentment dóna per aquesta primera anàlisi amb les dades aportades, caldrà conèixer amb més detall del contingut per acabar de valorar-la, tot i que molt em temo que aquesta mesura forma part de la reforma general del Registre Civil que es vol aplicar des del govern pepero, què és un veritable nyap, un disbarat més dins la sarta de (pseudo)reformes en el camp judicial que va aplicant el ministeri de Ruiz Gallardón. Recordem que en el cas del Registre Civil, el més significatiu és que es traspassa la seua competència des de l'Administració de Justícia al Registre de la Propietat. És més, s'unificarien els registres Civil, de la Propietat i el Mercantil segons el projecte pel que fa a l'administració que els gestiona, i que donat el funcionament del sistema registral, representaria a la pràctica la privatització del Registre Civil. 

Crec que ens han llençat caramels en aquest cas. I com sabem, els caramels, es desfan.