divendres, 20 de juliol del 2007

BANYAR-SE AL RIU

Anar a banyar-se al riu era un costum estiuenc prou arrelat al nostre poble abans. Resten encara en la memòria de molts dels que hi anaven els llocs més comuns on es feia aquesta pràctica: la platgeta, la roca del Tormo, el Riu de Dalt i, molt anteriorment, per la zona de l'assut i a l'anomenat Pont de Blasi, entre altres. De tot plegat, també en tenim fotografies que romanen com a testimonis gràfics d'un hàbit pràcticament desaparegut, principalment des que el 1975 s'inauguraren les piscines municipals.
El poc cabal de l'Ebre durant els mesos d'estiu permetia a qui ho volgués, grans i petits, anar a refrescar-se a les seues aigües. Malgrat aquesta circumstància, el bany al riu no estava mancat de perills. Sempre he sentit a dir que el riu és molt traïdor, i que, a pesar del poc corrent, s'havia d'anar amb cura, per l'existència de remolins, de clots i altres elements que feien insegur el bany si no s'era precavit. També val a dir que, malauradament, aquesta pràctica va cobrar-se més d'una vida. Alertant d'aquests perills, de la inseguretat que comportava anar a banyar-se al riu i les precaucions que calia tindre en compte, a Flix comptem amb una dita: Per Sant Joan, el riu demana carn. Se suposa que era una forma d'avisar de què calia estar segur de què les condicions de l'estiatge eren prou òptimes per poder gaudir del bany.
La pràctica de banyar-se, com se sap, comporta anar, més aviat lleuger, de roba. Segons les èpoques que tractem, els banyadors que s'utilitzaven tapaven més o menys. Sigui com sigui, depenent del període i les conviccions i el grau de tolerància imperants, la pràctica del bany podia estar més ben o més mal vista. Com a mostra d'això, transcric el text d'un ban municipal, datat el 5 d'agost de 1940, on es donaven unes directrius per als banyistes de Flix:

"A partir de la publicación del presente bando, todas las personas que deseen bañarse en el río Ebro, lo harán con separación absoluta de sexo, bañándose, los hombres desde la barca de abajo hacia Ascó, y las mujeres desde la barca de abajo hacia el castillo, advirtiendo que serán detenidos y puestos a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil, quien les impondrá las sanciones pertinentes a todos los infractores".
Sense cap mena de dubte, eren altres temps!