dimecres, 9 de gener del 2008

UNA DE MAQUIS, GUÀRDIA CIVIL I SOMETENT


És sabut que Flix es va veure trasbalsat per un episodi relacionat amb els maquis. Un agent de la Guàrdia Civil adscrit a la caserna del nostre poble, fou abatut per aquests guerrillers en una topada que tingué lloc al terme de Riba-roja. El dia 15 de novembre de 1944, una partida de maquis formada per quinze homes havia pres la població veïna, on controlaren l'estació de ferrocarril, van tallar les comunicacions i s'emportaren menjar. Fou durant la seua retirada que mantingueren el seu enfrontament amb la Guàrdia Civil. Tots aquests fets han estat narrats en un dels apartats del llibre Maquis: el puño que golpeó al franquismo (del que n'és editor Josep Sánchez Cervelló), i que es conclou amb una cita relatada per un ex-guàrdia:

El sargento Ballestar y otros cuatro guardias estaban dentro de la masía y al oír ruido de gente dieron el "alto" y "quien va" varias veces. El guardia que murió, que era el más joven, abrió la puerta y gritó "Alto a la Guardia Civil", momento en que recibió un disparo de los maquis. Éstos se marcharon, y los guardias se encerraron en la masía hasta que se hizo de día, y se comprobó que el guardia había muerto desangrado por una herida en la pierna.

Uns dies després, el 18 de novembre, s'efectuava l'autòpsia al dipòsit de cadàvers del cementiri de Flix, per manament del Jutge Municipal Francisco Terré Díez. Els facultatius que la realitzaren foren els metges Maximino de Prada García y Baldomero Ribera Valle actuant com a forenses. Entre les conclusions del seu informe s'afirma el següent:

1ª.- Que el individuo autopsiado falleció rápidamente por hemorragia externa.
2ª.- Que el carácter de las lesiones descritas dan la seguridad de haber sido producidas por arma de fuego cargada con bala explosiva.
3ª.- Que no se encuentra ningún signo más de violencia y que la muerte data de unas 30 a 35 horas.

El cadàver del guàrdia civil seria sepultat en el cementiri de Flix. En un ban, l'alcalde, Juan Muñoz Guitarte, demanava que a qui li fos possible acudís a l'acte de sepultura:

En defensa del orden y de nuestra seguridad personal ha caído un valiente soldado del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, y esta Alcaldía acude al elevado espíritu patriótico de esta villa, para que todos los que estén libres de servicio, en demostración de duelo que tan sensible pérdida ha producido, se presenten ante esta Casa Consistorial a las nueve y media de hoy, para asistir juntamente con las Autoridades y Jerarquías al solemne acto de dar sepultura a los restos de un soldado de la Patria.
¡ARRIBA ESPAÑA!
EL ALCALDE

Davant la situació d'alarma creada, s'establí pel terme de Flix un servei de vigilància amb patrulles formades per membres del Sometent local. No conec la data exacta de quan s'inicià aquesta acció, però tal com em va relatar els fets una persona que en fou testimoni, és més que probable que els torns de vigilància s'organitzessin al poc d'haver-se conegut l'incident entre els agents de la Guàrdia Civil i els maquis. Els membres del Sometent de Flix foren convocats a acudir a la caserna de la Guàrdia Civil. Un cop concentrats, sense que ningú no els donés cap explicació, començà una llarga espera, mentre en un habitacle contigu es trobaven reunits el cap de la caserna de Flix i el cap local de FET y de las JONS, Francisco Sanjuan Fortuny. El temps anà passant i el nerviosisme i la inquietud s'anava apoderant dels ànims dels membres del Sometent, ignorants encara dels fets. Finalment aquells sentiments esclataren i van irrompre en l'habitacle demanant que se'ls informés del perquè havien estat cridats. Davant aquella exigència i manifestació d'esverament, Francisco Sanjuan cedí i els explicà la situació: la mort de l'agent de la Guàrdia Civil a mans dels maquis i la possibilitat de què aquella partida de guerrillers romangués encara per les notres contrades, cosa que obligava a reforçar i organitzar la vigilància. Fou així com el Sometent de Flix participà en aquestes tasques de control del terme amb l'organització de patrulles, coordinant la seua acció amb les forces de seguretat. Que se sàpiga, no es va detectar cap més escamot dels maquis durant aquelles setmanes i no va haver-hi per tant cap incident, tret d'alguna broma de mal gust perpetrada per membres del Sometent a habitants de la població sense més conseqüències.

Que s'hagués de recórrer al Sometent com a suport, era mostra de l'escassetat d'efectius que comptava la Guàrdia Civil i les forces de seguretat per fer front als guerrillers. Com també es féu evident la manca de mitjans amb què actuaven, amb la mort de l'agent no directament pel tret rebut, sinó pel dessagnament provocat per la mateixa ferida. Aquesta situació de mancança general es veu reflectida en un escrit de l'alcalde de Flix adreçada a la companyia telefònica per tal de reclamar que la caserna de la Guàrdia Civil disposés d'un telèfon, fent al·lusió als fets ocorreguts per tal de justificar encara més la seua demanda:

Con fecha 7 de Octubre último, mediante comunicación nº 2.962, esta Alcaldía dijo a V. lo siguiente:
"Teniendo necesidad de dotar a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de esta localidad, de servicio telefónico, del que carece, y considerando que es de urgencia pueda disponer de este medio de comunicación para el buen servicio de la labor que le está encomendada, he de merecer de V. tenga a bien disponer lo que proceda al objeto de que con la más posible urgencia se instale el referido servicio en el expresado Cuartel. = Para su gobierno he de comunicarle que la conexión podrá efectuarse en la línia de la centralilla de la Sociedad Electro-Química de Flix, la cual ha ofrecido cuidar del servicio."
Y como sea que a pesar del tiempo transcurrido no se ha tenido ninguna noticia, favorable o contraria a esta petición, y habida cuenta de que recientísimamente, a consecuencia de las circunstancias anormales por que se ha atravesado, han venido a robustecer la imperiosa necesidad y urgencia de que el servicio telefónico quede instalado en breve plazo en la expresada Casa Cuartel de la Guardia Civil de esta localidad, me veo en el caso de insistir acerca de V. a fin de que tome las medidas oportunas para la instalación de referencia, o en otro caso se se sirva manifestarme las causas que a ello se opongan para allanarlas seguidamente.
Dios guarde a V. muchos años.
Flix, 22 de Noviembre de 1944.
El Alcalde