diumenge, 8 de juny de 2008

EL JESÚS D'ARMAND PUIG


Entre els personatges històrics que desperten més interès, controvèrsies i debats entre els estudiosos hi ha Jesús de Natzaret. En un punt sí hi ha coincidència en general: el de la seua existència i el de la gran projecció i influència que tingué el cristianisme, corrent religiós com bé es coneix, sorgit posteriorment arran del seu missatge i la seua predicació. A partir d'aquí comencen les discrepàncies. Per als cristians, siguin de la confessió que siguin, Jesús de Natzaret és Deú fet home, que vingué al món a portar la llum i la salvació a la humanitat. Per als judaistes, un heretge i un blasfem. Per als musulmans, l'últim gran profeta de l'Islam abans de Mahoma. I per als no creients, el creador d'un nou corrent dins la religió judaica que donà pas al cristianisme.

Una altra qüestió polèmica al voltant de Jesús de Natzaret és l'escàs nombre de fonts escrites de l'època en què visqué que facin referència a la seua figura, amb l'agreujant que totes elles són molt posteriors a la seua mort i basades en tradicions orals. Entre els textos cristians hi ha els quatre Evangelis canònics (Mateu, Marc, Lluc i Sant Joan) i els Fets dels Apòstols; també s'acostuma a tenir en compte determinats episodis i detalls narrats en alguns dels anomenats Evangelis apòcrifs que fan referència a aspectes biogràfics dels personatge. Dels testimonis escrits no cristians, hi ha el que ens llegaren els historiadors romans Tàcit i Suetoni, un comentari de Plini el Jove, i l'obra del jueu romanitzat Flavi Josep. Escassetat de fonts, poc fiables per a alguns estudiosos, a més que els detalls que ofereixen sobre la biografia de Jesús són tanmateix molt escassos. De fet, els Evangelis canònics i els Fets dels Apòstols fan referència sobretot al missatge de Jesús de Natzaret, però en canvi aporten pocs detalls sobre la seua vida, i lligats principalment al període en què efectuà la seua predicació fins a la seua mort a la creu. Per tant, per a tot aquell qui pretengui escriure un treball de recerca, no de la doctrina, sinó del personatge històric de Jesús de Natzaret, es troba al davant amb tot un seguit d'obstacles. Amb tot, n'hi ha qui amb el poc que es té a l'abast aconsegueixen resultats admirables. És el que ha fet Armand Puig i Tàrrech, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.

L'any 2004 es publicava la primera edició del llibre Jesús. Un perfil biogràfic, d'Armand Puig. A hores d'ara, l'obra ja ha arribat a la seva 11a edició i ha estat traduïda a diversos idiomes. Jo vaig adquirir el llibre aquell mateix 2004, recent publicat, després d'haver conegut la seua aparició a través de la premsa i la bona crítica que se'n feia. Un primer intent de la seua lectura fracassà, ja que per diversos motius vaig haver de deixar-lo, tot i el seu interès. De fet, és un llibre que necessita una lectura regular i continuada. No va ser fins l'any en curs en què em decidí novament a llegir-lo.

El que fa Armand Puig és una obra mestra. El mateix subtítol ens avisa del que tenim al davant: un perfil biogràfic. El seu autor ha dut a terme una gran tasca de recerca i erudició, consultant nombroses fonts, tant per contextualitzar l'espai geogràfic i el període històric en els quals transcorregué la vida de Jesús, com per després explicar la trajectòria vital del personatge. I dels pocs escrits que es compta que fan referència a aspectes biogràfics, Armand Puig els escura a fons. De fet, es pot dir que els exprimeix al màxim fins a aconseguir extreure el més mínim detall que pugui aportar alguna dada al respecte. Fins i tot, quan observa alguna contradicció entre les fonts, contrasta i polemitza amb les versions que disposa, fins a inclinar-se per a aquella que considera més plausible (com el cas dels probables germanastres de Jesús, que haurien estat fruit d'un primer matrimoni de Sant Josep, anterior al que contragué posteriorment amb Maria). Val a dir que el llibre és un continu bombardeig de dades i més dades, cosa que en alguns passatges, tot s'ha de dir, es fa un pèl farragós de llegir. Malgrat això, és una obra que enganxa i que invita a continuar la seua lectura. Armand Puig ens explica com era el medi geogràfic en què es desenvolupà la vida i obra de Jesús: els diferents ens polítics, les ciutats, els pobles els paisatges. Ens indica quines llengües es parlaven, quines creences religioses es practicaven, qui governava, quins conflictes hi havia, etc. De la bografia de Jesús de Natzaret, ens narra des de la seua infantesa (de la qual se'n sap ben poc), fins el període de la seua predicació, l'últim de la seua vida, fent referència tant als aspectes vitals com al seu missatge, fent referència tanmateix a la gent que l'envoltà: els seus familiars, els apòstols, els seguidors, els seus opositors i enemics. L'obra en sí és de gran rigor i de cap de les maneres es tracta d'un text merament panegíric a l'entorn de la figura de Jesús, com acostumen a ser altres treballs sobre el personatge, ni tampoc el seu contingut és un tractat de teologia, tot i que aquesta hi és present en molts aspectes. Certament que Armand Puig fa el seu estudi des de la visió cristiana i catòlica, fet que per a alguns pugui provocar algun prejudici sobre contingut sobre el seu suposat partidisme. Contràriament, crec que qualsevol que vulgui abordar de forma profunda la figura de Jesús no pot obviar de cap de les maneres aquest magnífic llibre d'Armand Puig i Tàrrech.