divendres, 28 de desembre de 2007

FENICIS... A SEBES?

Ha estat una de les descobertes més sorprenents en el decurs de les excavacions dels jaciments de Sebes i que les restes que van sortint a la llum van confirmant i demostrant: la presència dels fenicis en aquest territori. És un fet del qual els arqueòlegs que han treballat per la zona de l'Ebre ja comptaven amb alguns indicis, però amb les poques dades que disposaven no ho acabaven de corroborar. En canvi, amb les últimes troballes de Flix, als poblats de Sebes, s'acaba per afermar el que fins ara havia estat una hipòtesi com és la presència d'assentaments permanents dels fenicis al territori ebrenc. La gran quantitat de restes ceràmiques, les monedes trobades, els estris, etc., són la prova de que no es tractava de mers objectes fruit d'intercanvis comercials, sinó que eren propis dels habitants de la zona. A més, també semblar confirmar-ho, segons els experts, tant el tipus com la distribució dels habitatges. Tot això queda reflectit en l'informe elaborat per l'equip d'arqueòlegs que ha estat excavant els jaciments de Sebes.

La importàcia d'aquesta descoberta és màxima per les repercussions historiogràfiques que reporta en relació amb aquest poble antic del Pròxim Orient. Fins a l'actualitat, es tenia sols la certesa que els assentaments fenicis s'ubicaven i es limitaven a les zones costaneres, com a punts de suport per a les transaccions comercials marítimes i de vincles amb les poblacions properes. La confirmació de poblats consolidats en zones internes, seguint el curs de l'Ebre en el nostre cas, demostren que els fenicis també impulsaren una política de conquesta i ocupació de territoris, amb la qual cosa caldrà modificar totes les teories i la visió que hi havia a l'entorn de la història d'aquest poble semita. De la mateixa manera, també caldrà revisar tot allò investigat sobre la influència que van tenir en la conformació de la cultura ibèrica, ja que aquesta consolidada presència al territori fa pensar que el substrat fenici en fou molt més important del que fins ara es suposava. Els arqueòlegs a més creuen que s'haurà d'investigar a fons en altres indrets, i ja no sols de l'Ebre, per comprovar si aquesta expansió territorial fenícia fou més general.

A l'informe redactat sobre les excavacions de Flix, també s'apunta un fet que resoldria un dels enigmes de la nostra història local, com és l'origen del topònim Sebes. Segons els investigadors, aquest terme podria derivar d'un altre topònim fenici Ybsm (pronunciat com "Ybosim" o "Ybusim"), que és com es coneixia la colònia que els fenicis establiren a Eivissa, i de la qual també en deriva el nom. Podria ser que pobladors d'aquell assentament insular s'establissin als poblats que actualment s'estan excavan, i els donessin aquest mateix nom o un de derivat per fer constar la seua procedència. De fet, molt probablement anomenessin l'indret on hi ha els poblats com Sybsm, que traduït voldria dir, si fa no fa, "els qui vénen d'Eivissa"; amb aquesta grafia la derivació fins arribar al nom de Sebes restaria molt més aclarida. L'informe inclou a més a més la recomanació de què amb la circumstància de les properes obres de descontaminació del pantà de Flix i amb l'oportunitat de poder remoure la llera del riu, seria bo poder comprovar si hi ha restes d'embarcacions i altres objectes procedents del món fenici.

No hi ha dubte que aquesta és la notícia de l'any en relació a la història del nostre poble, tenint a més en compte el gran impacte que tindrà i que centrarà les informacions de les seccions de cultura dels mitjans de comunicació. Tot plegat farà que Flix esdevingui centre d'atenció mundial pel que fa a la recerca sobre els fenicis, havent estat considerada la data més adient per a la divulgació d'aquestes sorprenents descobertes el dia d'avui.

3 comentaris:

quim ha dit...

Molt bona J.A!!!!

Anònim ha dit...

Impressionant!!

Bon Any Nou Josep Antoni!!

Josentonio dixit

Anònim ha dit...

Per que no:)