diumenge, 15 de juny de 2008

ACLARINT UN RUMOR

Molta gent ja us haureu assabentat que el passat 5 de juny el ple de l'Ajuntament va votar i va acordar que Jaume Cervelló Casadó serà el Jutge de Pau de Flix durant els propers quatre anys. Prèviament, naturalment, hi hagué el procés de convocatòria per a la presentació de sol·licituds al càrrec i és durant aquests dies quan sorgí el rumor: donat que ja no continuaria en el càrrec l'actual jutge en funcions, Jaume Estopà Fontanet, al mateix temps també plegaria del càrrec el secretari del Jutjat, en aquest cas jo mateix com coneixeu. El cert és que és un rumor que pel que es veu encara és manté perquè ahir mateix vaig tornar a ser objecte de la pregunta: Així plegues del Jutjat? Aclareixo: no plego.

En primer lloc, vull imaginar-me que el rumor fou fruit de la confusió que podria haver generat la pròpia convocatòria del càrrec de Jutge de Pau: en ella es parlava de s'havien de cobrir les places de Jutge de Pau i Jutge de Pau Substitut. Si fa no fa, tothom sap i coneix de l'existència del Jutge de Pau, però ja no està tan estesa la coneixença del càrrec de Jutge de Pau Substitut. La missió d'aquest darrer, com bé es pot entreveure, és la de substituir al jutge titular quan aquest per alguna circumstància no pot exercir el càrrec (per absència perllongada de la població, per malaltia, per una recusació, per alguna qüestió puntual en què li sigui incompatible exercir el càrrec, etc.). Durant aquests nou anys que Jaume Estopà ha estat jutge titular, el càrrec de jutge substitut ha correspòs a Josep Maria Grau Belart. És cert que en general la gent coneix del Jutjat de Pau que hi ha un jutge i un secretari, però, com deia més amunt, la figura del jutge substitut no és tan coneguda. Per tant, molt probablement en assabentar-se algunes persones que es renovaven els càrrecs de jutge titular i substitut, n'hi hagué qui interpretà que el substitut corresponia al secretari.

Possiblement hagi estat la causa del rumor que algú cregués que jutge titular i secretari anessin en un mateix paquet, com passa a moltes entitats: quan hi ha un canvi en la junta directiva, s'acostuma a renovar tots els càrrecs. No passa així al Jutjat de Pau. Jutge i secretari, a més de tenir unes funcions i competències diferents, compten amb un procés selectiu diferent (almenys pel que fa en els municipis com Flix, per sota de 7.000 habitants). No m'estendré en detallar un i altre, però sí aclariré que el càrrec de Jutge de Pau té un termini de quatre anys, amb possibilitat de renovació, mentre que el de Secretari del Jutjat de Pau una vegada nomenat és permanent, fins que hi hagi algun motiu obligui a deixar el càrrec al seu titular. Per altra banda, el Jutge de Pau entra en funcions a partir del seu definitiu nomenament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un cop aquest ha rebut la proposta de l'Ajuntament de Flix, mentre que el secretari exerceix el seu càrrec en el moment de la seva designació per la Junta de Govern (posteriorment aprovada pel ple i definitivament ratificada per la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia). A més, el jutge ha de jurar o prometre en el moment d'accedir al seu càrrec, cosa que no passa amb el secretari. Resumint, jutge i secretari són dos càrrecs diferents, amb els seus propis processos de designació, i amb una periodicitat també diferent. Més aviat caldria comparar el que passa amb els ajuntaments: quan hi ha un canvi a l'alcaldia, això no comporta cap canvi pel que fa el titular de la secretaria del consistori.

En definitiva, i com indicava abans i d'una vegada per totes, no plego com a Secretari del Jutjat de Pau. Fins quan hi romandré? Les circumstàncies futures que puguin anar sorgint ho diran.