dissabte, 9 de gener de 2010

EL FUTUR DEL REGISTRE CIVIL


Diversos mitjans de comuncació han destacat l'aprovació pel Consell de Ministres del Govern central de l'avantprojecte de la Llei del Registre Civil. Gairebé els titulars han insistit en un dels aspectes més anecdòtics com és de la desaparició del Llibre de Família que comportarà la nova normativa cas de què tiri endavant, un document que en els últims anys era ja en molts aspectes obsolet. Si el seu funcionament implica que els usuaris puguin assolir les pertinents certificacions a través de la xarxa, o que els funcionaris de les administracions públiques accedeixin a les dades dels ciutadans sense que hagin de sol·licitar les pertinents certificacions als interessats, representarà un gran pas endavant. Crec que això darrer és el més positiu de la futura llei de cara al servei al ciutadà, si tenim en compte que amb l'actual sistema una tramitació administrativa en la qual es precisaven certificacions del Registre Civil solien esdevenir força feixuga, sobretot si aquests documents s'havien de sol·licitar a registres fora de la població de residència de la persona interessada, amb el consegüent retard a causa del correu (i segons els casos, cal sumar-hi la poca celeritat en la tramitació i la resposta del registre on s'ha dirigit la sol·licitud), o l'altra alternativa que consisteix en anar a buscar-lo in situ, però molts cops, segons el lloc, havent d'esperar el torn pertinent després de tot un matí de llargues cues.

Algun pas en aquest sentit ja s'està fent. Durant els últims anys s'ha estat duent a terme el procés d'informatització del Registre Civil. En el cas de Flix, com es féu públic, des del passat mes de novembre el procés d'inscripció dels assentaments del Registre Civil ja es fa informàticament; sols falta l'altre pas que consisteix en la digitalització dels llibres de registre (naixements, casaments i defuncions) a partir de l'any 1950. Atenent a la informació sobre la futura llei, totes aquestes dades instroduïdes amb l'actual sistema, més les que s'assoleixin un cop s'apliqui la normativa futura seran les que es podran accedir a través de la xarxa.

Esperem que aquesta nova llei faci realitat les expectatives d'agilitat dels processos administratius que pot aportar la seua aplicació, de cara a millorar el servei per a tots els usuaris.